Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
139
Hôm qua:
168
Tuần này:
307
Tháng này:
1830
Tất cả:
123345

xã hợp thắng tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 26/03/2021 14:04:05

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2021, nên ngay từ những ngày đầu, công tác chuẩn bị bầu cử luôn được xã Hợp Thắng quan tâm hàng đầu và triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công.

 Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2021, nên ngay từ những ngày đầu, công tác chuẩn bị bầu cử luôn được xã Hợp Thắng quan tâm hàng đầu và triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công.

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, xã Hợp Thắng đã thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử; Ủy ban Bầu cử của xã; xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh, chỉ đạo và kế hoạch thực hiện về công tác bầu cử. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp; Luật Tổ chức chính quyền địa phương đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã Hợp Thắng bằng nhiều hình thức khác nhau như tuyên truyền trên loa truyền thanh , tại các buổi sinh hoạt của các chi hội của thôn, lồng ghép vào các Hội nghị.
           Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, ngoài công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, Ủy ban MTTQ xã Hợp Thắng cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân, nhất là cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước.

 Công tác tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hợp Thắng tiến hành theo đúng quy định để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng ứng cử ĐB HĐND xã Hợp Thắng, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử HĐND xã Hợp Thắng là 62, đại biểu, trong đó đại biểu nữ là 22, người bằng 25,4%; độ tuổi dưới 40 tuổi là 22 người; bằng 25,4% số người ngoài đảng có 10 người. bằng 16,9% Số lượng.

Sau khi hiệp thương lần hai nay số lượng đại biểu được giới thiệu ứng củ HĐND xã Hợp Thắng là 50 đại biểu trong đó nữ là 18 người bằng 36%, độ tuổi dưới 40 tuổi là 13 người bằng 26%, Người ngoài Đảng là 10 người bằng 20% số lượng cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND xã Hợp Thắng được thực hiện theo đúng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Chất lượng đại biểu ứng cử HĐND được tiến hành chọn lọc rất kỹ. Các đại biểu được giới thiệu ra ứng cử là những người có đức, có tài, có uy tín trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.
          Hiện nay, Xã Hợp Thắng đang tiến hành lấy ý kiến của cử tri nơi công tác, cư trú đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã; các thôn tiến hành giới thiệu người của thôn ứng cử đại biểu HĐND xã Hợp Thắng theo thông báo của MTTQ xã .

 Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBMTTQ xã Hợp Thắng cho biết:

 dũng.jpg

 Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sau khi được tiếp thu các Chỉ thị, Nghị quyết, các chương trình, kế hoạch của cấp trên, đối với địa phương, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đã tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, nội dung để triển khai theo luật bầu cử HĐND. MTTQ xã Hợp Thắng đã tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, lịch thời gian và triển khai kịp thời các bước cũng như nội dung theo chương trình, thời gian đã xây dựng và để tới đây thực hiện các bước giới thiệu người ứng cử cũng như thực hiện công tác bầu cử để bầu chọn những người đủ tiêu chuẩn để tham gia địa biểu HĐND xã để gánh vác nhiệm vụ, cùng xây dựng phong trào của địa phương ngày càng phát triển.

     Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Hợp Thắng sẽ được đảm bảo đúng kế hoạch, thời gian quy định, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử./.
                                                                                   Tin Tuấn Hiền.!. BCTT.

 

xã hợp thắng tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 26/03/2021 14:04:05 (GMT+7)

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2021, nên ngay từ những ngày đầu, công tác chuẩn bị bầu cử luôn được xã Hợp Thắng quan tâm hàng đầu và triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công.

 Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2021, nên ngay từ những ngày đầu, công tác chuẩn bị bầu cử luôn được xã Hợp Thắng quan tâm hàng đầu và triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công.

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, xã Hợp Thắng đã thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử; Ủy ban Bầu cử của xã; xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh, chỉ đạo và kế hoạch thực hiện về công tác bầu cử. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp; Luật Tổ chức chính quyền địa phương đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã Hợp Thắng bằng nhiều hình thức khác nhau như tuyên truyền trên loa truyền thanh , tại các buổi sinh hoạt của các chi hội của thôn, lồng ghép vào các Hội nghị.
           Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, ngoài công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, Ủy ban MTTQ xã Hợp Thắng cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân, nhất là cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước.

 Công tác tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hợp Thắng tiến hành theo đúng quy định để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng ứng cử ĐB HĐND xã Hợp Thắng, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử HĐND xã Hợp Thắng là 62, đại biểu, trong đó đại biểu nữ là 22, người bằng 25,4%; độ tuổi dưới 40 tuổi là 22 người; bằng 25,4% số người ngoài đảng có 10 người. bằng 16,9% Số lượng.

Sau khi hiệp thương lần hai nay số lượng đại biểu được giới thiệu ứng củ HĐND xã Hợp Thắng là 50 đại biểu trong đó nữ là 18 người bằng 36%, độ tuổi dưới 40 tuổi là 13 người bằng 26%, Người ngoài Đảng là 10 người bằng 20% số lượng cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND xã Hợp Thắng được thực hiện theo đúng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Chất lượng đại biểu ứng cử HĐND được tiến hành chọn lọc rất kỹ. Các đại biểu được giới thiệu ra ứng cử là những người có đức, có tài, có uy tín trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.
          Hiện nay, Xã Hợp Thắng đang tiến hành lấy ý kiến của cử tri nơi công tác, cư trú đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã; các thôn tiến hành giới thiệu người của thôn ứng cử đại biểu HĐND xã Hợp Thắng theo thông báo của MTTQ xã .

 Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBMTTQ xã Hợp Thắng cho biết:

 dũng.jpg

 Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sau khi được tiếp thu các Chỉ thị, Nghị quyết, các chương trình, kế hoạch của cấp trên, đối với địa phương, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đã tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, nội dung để triển khai theo luật bầu cử HĐND. MTTQ xã Hợp Thắng đã tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, lịch thời gian và triển khai kịp thời các bước cũng như nội dung theo chương trình, thời gian đã xây dựng và để tới đây thực hiện các bước giới thiệu người ứng cử cũng như thực hiện công tác bầu cử để bầu chọn những người đủ tiêu chuẩn để tham gia địa biểu HĐND xã để gánh vác nhiệm vụ, cùng xây dựng phong trào của địa phương ngày càng phát triển.

     Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Hợp Thắng sẽ được đảm bảo đúng kế hoạch, thời gian quy định, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử./.
                                                                                   Tin Tuấn Hiền.!. BCTT.