Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
96
Hôm qua:
168
Tuần này:
264
Tháng này:
1787
Tất cả:
123302

 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2020

I. QUAN ĐIỂM:

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới là chương trình lớn, mang tính tổng hợp và toàn diện, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Xây dựng nông thôn mới là của dân, do dân, vì dân nhằm mục đích mang lại đời sống mới với nhiều điều tốt đẹp hơn, thổi luồng sinh khí mới vào đời sống nhân dân, nên trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện cần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đòi hỏi có sự tham gia của người dân ngay từ đầu, đồng thời tích cực huy động xã hội hoá nguồn lực đầu tư để xây dựng Nông thôn mới, nhằm đạt mục tiêu đưa nông thôn phát triển toàn diện theo hướng văn minh, đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn từng bước nâng lên.

Xây dựng nông thôn mới là hành trình xây dựng lâu dài, với sự tham gia của toàn thể hệ thống chính trị. Đây không phải là chương trình đầu tư của Nhà nước mà là chương trình vận động toàn xã hội tham gia và thực hiện theo 3 phương thức: thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; lồng ghép các Chương trình MTQG, các dự án một cách đồng bộ; huy động xã hội hóa nguồn lực đầu tư để xây dựng nông thôn mới (NTM). Với nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ các Chương trình MTQG và vốn huy động được, tập trung ưu tiên đầu tư cho phát triển sản xuất, hệ thống giao thông - thủy lợi nội đồng, mở rộng, đa dạng hóa các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại ở nông thôn nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân là mục tiêu hướng đến của xã Hợp Thắng, tránh chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mà chưa cải thiện được đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Năm 2020 là năm mà Đảng bộ và nhân dân xã Hợp Thắng quyết tâm đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng NTM, để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về đích NTM vào năm 2020 và tiếp tục định hướng phát triển Kinh tế - Văn hóa – Xã hội,  Quốc phòng – An ninh trong những năm tiếp theo.

II. MỤC TIÊU:

1.     Mục tiêu chung:

Hoàn thiện 19/19 tiêu chí NTM. Từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới để về đích năm 2020 theo đúng lộ trình đã đặt ra.

2.     Mục tiêu cụ thể:

- Số thôn đạt chuẩn NTM: 7/7 thôn trên địa bàn xã đạt chuẩn NTM.

- Một số chỉ tiêu chủ yếu:

+ Thu nhập đạt 46 triệu đồng/người/năm;

+ Tổng sản lượng lương thực đạt 3.800 tấn trở lên;

+ Chuyển đổi 38 ha đất trồng lúa hiệu quả thấp sang các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn; chú trọng chuyển đổi sang các mô hình trồng giống cây lâm nghiệp, mô hình cá lúa, mô hình hoa cây cảnh, rau màu...

+ Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,48%, cận nghèo còn 5,8%;

+ Thu đúng, thu đủ để đảm bảo kinh phí cho hoạt động thường xuyên, tiết kiệm chi và tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng và hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị về đích nông thôn mới;

+ Xây dựng 06 phòng học ở trường Tiểu học Hợp Thắng; cải tạo Trạm y tế xã;

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức xây dựng, khai trương cơ quan văn hóa;

+ Tỷ lệ người dân tham gia BHYT phủ kín đạt 92%.

+ Môi trường: 100% đạt chuẩn theo quy định của tiêu chí;

+ Tỷ lệ hộ dùng nước sạch: 100% số hộ trong xã sử dụng nước hợp vệ sinh;

+ Tỷ lệ hộ dân có 03 công trình hợp vệ sinh đạt 96%.