Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
83
Hôm qua:
50
Tuần này:
537
Tháng này:
2000
Tất cả:
89251

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ HỢP THẮNG

 

Số TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Nguyễn Quyết Tính

Chủ tịch UBND xã

0906.174.823

2

Nguyễn Tiến Lực

Phó Chủ tịch UBND

0903.469.131

3

Nguyễn Tiến Đằng

Trưởng công an xã

0904.709.310

4

Trần Mạnh Toản

Xã đội trưởng

0936.156.167

5

Trần Thị Lan

Kế toán Ngân sách xã

0976.654.129

6

Đỗ Thị Lan

Công chức Chính sách – xã hội

0974.966.745

7

Vũ Văn Hiền

Công chức Văn hóa – xã hội

0987.770.328

8

Nguyễn Quốc Sáu

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

0919.259.338

9

Lê Thị Dung

Công chức Văn phòng - Thống kê

038.801.7125

10

Nguyễn Thanh Chương

Công chức Địa chính – Nông nghiệp

0949.110.568

11

Lê Thị Hạnh

Công chức Địa chính – Xây dựng

0856.460.085

12

Trịnh Thị Bích

Công chức Văn phòng - Thống kê (CCHC)

0912.179.835

13

Vũ Xuân Công

CB Đài truyền thanh

0367.124.604

14

Lê Hùng Phương

Xã đội phó

0973.859.084

15

Đinh Quang Hanh

Phó Trưởng công an

0934.410.879

16

Phạm Đức Thắng

Phó Trưởng công an

0985.782.013

17

Nguyễn Tiến Linh

CB VH-TD-TT

0986.240.132

18

Đỗ Thị Dung

CB Dân số

0373.831.387

19

Lê Thị Huế

Văn thư lưu trữ kiêm thủ quỹ

0329.369.195

20

Nguyễn Thị Nga

Công văn

0983.512.736

21

Lê Văn Vương

CB Thú y

0346.812.464

22

Trần Trung Chuyền

CB Thuế

0346.836.199

 

 

 

DANH SÁCH BÊN ĐẢNG

 

Số TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Lê Văn Chăm

Bí thư Đảng ủy

0904.915.006

2

Phạm Văn Bản

Phó Bí thư Đảng ủy

0986.215.104

3

Lê Thị Kim Hân

Văn phòng Đảng ủy

0912.057.581

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CÁC NGÀNH, ĐOÀN THỂ

 

Số TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Lê Quang Loan

Chủ tịch MTTQ xã

0386.259.516

2

Trần Thị Hồng

Phó Chủ tịch MTTQ xã

0965.844.182

3

Phạm Văn Đáng

Chủ tịch hội CCB

0121.900.7372

4

Lê Huy Khoái

Phó Chủ tịch hội CCB

0978.046.662

5

Phạm Văn Trình

Bí thư Đoàn Thanh niên

0328.587.268

6

Nguyễn Xuân Công

Phó Bí thư Đoàn

0367.124.604

7

Nguyễn Văn Dũng

Chủ tịch hội Nông dân

0976.091.024

8

Nguyễn Văn Bảo

Phó chủ tịch hội Nông dân

0388.231.997

9

Nguyễn Hồng Lực

Chủ tịch hội người cao tuổi

0327.059.382

10

Lê Đăng Bản

Phó Chủ tịch hội NCT

0386.403.862

11

Phạm Thị Chinh

Chủ tịch hội Phụ nữ

0915.202.561

12

Đặng Thị Dung

Phó Chủ tịch hội Phụ nữ

0342.344.625

13

Tào Văn Khương

Chủ tịch hội Khuyến học

0334.842.185

14

Bùi Xuân Lới

Chủ tịch hội cựu TNXP

01669.418.825

15

Nguyễn Đức Thắng

Chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam

0988.248.078

16

Mai Xuân Sinh

Chủ tịch hội Người khuyết tật

0363.579.885

17

Trịnh Duy Cường

Chủ tịch hội Làm vườn

0397.868.904

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ HỢP TÁC XÃ

 

Số TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Vũ Đức Chính

Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp

0305.373.914

2

Trịnh Hữu Tăng

Phó GĐ1 HTX

0392.590.680

3

Lê Văn Sỹ

Phó GĐ2 HTX

0387.255.025

4

Hoàng Thị Hoan

Kế toán HTX

0973.079.841

 

 

 

 

 

DANH SÁCH THÔN TRƯỞNG

 

Số TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Lữ Cao Tần

Thôn trưởng thôn Liên Châu

0382.601.848

2

Đinh Quang Đồng

Thôn trưởng thôn Châu Cương

0984.669.506

3

Vũ Xuân Dũng

Thôn trưởng thôn Đồng Khang

0393.898.066

4

Bùi Xuân Trọng

Thôn trưởng thôn Tâm Tiến

0962.921.645

5

Phạm Văn Hùng

Thôn trưởng thôn Đồng Thành

0377.292.93

6

Hoàng Văn Long

Thôn trưởng thôn Tân Thắng 1

0943930.571

7

Lê Huy Luận

Thôn trưởng thôn Tân Thắng 2

0348.976.528